WEBCOACH NYHETER

Webcoach är anpassad till forskning

Publicerad 18/3, 2013

WEBCOACH SCIENCE

Webcoach Sport är framtagen för idrott och anpassad till forskning. Veckorapporterna innehåller information om varje idrottare. Antalet tränade pass, träningsform, intensitet och vilka resultat träning ger. Resultaten sammanställs och filtreras efter längd, vikt, ålder, aktivitet, moment, resultat och funktion. Informationen exporteras som pdf eller för vidare bearbetning i excel.