WEBCOACH SPORT

WEBCOACH SPORTOlika träningsformer gäller för utvecklingsstegen före, under och efter puberteten

WEBCOACH SPORT

WEBCOACH SPORTUppdateringar av längd, vikt och träningsresultat visar vägen till utveckling oavsett ålder.

ÅLDERSANPASSAD TRÄNING

Till varje träningsresultat finns ett träningsprogram för rörlighet, styrka, spänst och uthållighet som anpassats för träning före, under och efter puberteten. Med hjälp av Webcoach kan grupper och lag som består av olika åldrar och utvecklingsnivåer få tillgång till individuell träningshjälp under hela året.

Individuell träningshjälp