WEBCOACH SPORT

WEBCOACH SPORTBarn och ungdomar tränar på olika sätt med åldersanpassad träning enligt den senaste forskningen.

WEBCOACH SPORT

WEBCOACH SPORTResultaten analyseras av en licensierad tränare som utbildats genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön

VETENSKAPLIG GRUND

All träning och valda träningsmetoder i Webcoach grundar sej på modern idrottsforskning och väl beprövad erfarenhet. Med stöd av den senaste forskningen anpassas träningen för alla åldrar och träningsnivåer från barn och ungdom till amatör, elitaktiva och proffs. Kvalitetssäker, resultatstyrd, åldersanpassad träning för funktionell styrka och kraft på vetenskaplig grund ger dej rätt förutsättning att utveckla nya träningsresultat.

Webcoach tränare