WEBCOACH SPORT

WEBCOACH SPORTVeckovis uppföljning visar att träningen är effektiv och leder till önskade resultat

VECKOVIS UPPFÖLJNING

Varje vecka utvärderas alla träningsresultat och matchas mot egna mål och den kravprofil som som klubben, föreningen eller förbundet ställer för träning och tävling. Träningen periodiseras under försäsong och tävlingssäsong med formtopp inför uttagningar, slutspel och streckstrider. Under den viktiga uppväxtperioden är veckovis uppföljning av längd, vikt och träningsresultat ett bra hjälpmedel för att styra utvecklingan av uthållighet, styrka och kraft.

Idrottsvetenskaplig grund